Promotie Aalsmeerse Passie deel 2: De Postzegelvereniging.

De ‘Postzegel Vereniging Aalsmeer’ werd opgericht op 28 maart 1947.

Het is niet te achterhalen wanneer het eerste maandelijkse verenigingsblad verscheen maar in bezit van de vereniging is een convocatie uit 1974. De convocatie (uitnodiging voor een vergadering) wordt gestuurd aan alle leden. In die tijd werd als kaft het P.T.T. postzegelboekje gebruikt. Velen spreken nu nog over het ‘postzegelboekje’ als de convocatie van de Postzegelvereniging Aalsmeer komt.

LOGO

De postzegelvereniging Aalsmeer was tot 1994 een afdeling van de Internationale Vereniging Philatelica. Daarom stond er op het Postzegelboekje altijd de afkorting ‘í.v.’ of Internationale Vereniging. Het veertigjarig bestaan van de vereniging werd in 1987 gevierd met een nationale postzegeltentoonstelling. Aalsmeers kunstenares Coq Scheltens ontwierp voor deze gelegenheid een typisch Aalsmeers logo met watertoren voor op de tentoonstellingscatalogus. Vanaf dat moment werd dat ook het logo van het Postzegelboekje. Bij de start van het seizoen 1992-1993 kreeg het de jarenlange vertrouwde kleur goudgeel. Inmiddels heeft het digitale clubblad de kleuren van Aalsmeer maar nog altijd siert het logo op de voorkant.

GESCHIEDENIS

Het Nederlands Postmuseum publiceerde in 1947 een uitgave waaruit blijkt dat het maken van postzegels puur vakmanschap was.

~De werkwijze is als volgt: Men hangt de gravure in een koperoplossing, waarin ook nog een stuk koper hangt en geleidt een electrische stroom er door, zoo, dat het koper een positieve en de gravure een negatieve pool gaat vormen. Daardoor beweegt zich fijn verdeeld koper naar de negatieve pool en zet zich daarop af. 
Het is interessant om te zien hoe door dit ‘groeien’ een plaatje ontstaat dat het spiegelbeeld is van de gravure waartegen het gegroeid is. De ruwe randen en achterzijde van het nieuwe plaatje (matrijs genaamd) verraden duidelijk de wijze van ontstaan~

Op http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl bij verenigingsblad en dan Emissie 1867, leuke vondst in verenigingsarchief staat het hele artikel.

Ook de geschiedenis van Aalsmeer is terug te vinden in de filatelie. Zegels, stempels poststukken geven een beeld van ons dorp van 1700 tot heden.

 

JEUGD

Postzegels verzamelen lijkt in eerste instantie niet echt een flitsende hobby. Met nadruk op ‘lijkt’, want het is een juist een bruisende hobby. Enthousiast zijn bij het vinden van een nieuw ontwerp of net die ene zegel  vinden en dat laten horen met een welgemeend ‘Yes!’. De vibratie die dan door de zaal gaat is tastbaar. Je ziet en voelt de blijdschap om je heen.

Vooral het verzamelen van postzegels met één onderwerp is stimulerend om mee te beginnen. Neem bijvoorbeeld het thema vogels, of nóg leuker het thema Aalsmeer. Het verdiepen in de achtergrond van een dergelijk zegel wekt nieuwsgierigheid. ‘Hoeveel zegels zijn er met Aalsmeerse bloemen? Zijn er ook Aalsmeerse treinenzegels? Dan op de ruilbeurs snuffelen in de vele albums. En hoe leuk is het dan als net die ene gevonden wordt, die nog niet in bezit is! Dat geeft een adrenaline stoot die zelfs ervaren verzamelaars omschrijven als ‘euforisch.’ Of zoals de jeugd het zegt: ‘VET’

Jeugd tot achttien jaar heeft een eigen club. ‘De Zegelkids’. Deze afdeling is aangesloten bij de Jeugd Filatelie Nederland. Dit overkoepelende orgaan organiseert onder andere de Nationale Dag van de Jeugdfilatelie. De kick is het zoeken naar zegels die bij jouw thema horen, het liefst natuurlijk dat exemplaar wat heel veel geld waard blijkt te zijn. Verzamelen geeft voldoening en kennis.

Elke dag komen er over de hele wereld tientallen nieuwe postzegels uit. Pas geleden nog een serie van de Caribische eilanden. Het is een Onuitputtelijke bron van inspiratie voor jong en oud.

Op de ruilbeurs zijn Cor van Meurs en Gerben Zwetsloot aanwezig die uitgebreid uitleggen over hoe de beurs werkt, waar je het beste naar kunt kijken of waar je op moet letten. Zij hebben antwoord op alle vragen.

ACTIVITEITEN.

De vereniging beperkt zich niet alleen tot het verzamelen van postzegels.

Elke eerste maandag van de maand is er een verenigingsavond met een veiling van diverse kavels ingebracht door leden, twee nieuwtjesdiensten en een leuke dingen bord waarbij iets meegenomen mag worden mits het de volgende keer weer aangevuld wordt met een nieuw item. Stuiverboeken en een verloting zijn vaste onderdelen. Al met al bijna onmogelijk om met niets naar huis te gaan.

Ook zijn er regelmatig lezingen door gastsprekers of leden met een verhaal over een deel van hun verzameling of andere interessante onderwerpen. Maandag 5 maart is er een lezing over “Langlopende Postzegelseries, de Ruggengraat van de Filatelie”.

Tijdens de ruilbeurs, elke derde zaterdag van de maand is er een minitentoonstelling. Deze wordt ingericht door Cor van Meurs.

Kijk voor meer informatie op http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl  Kom vrijblijvend eens langs, nieuwe leden zijn altijd welkom.