Desiderata

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast
en bedenk welk een vreugde er in stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen:
ook zij hebben wel iets te zeggen.

Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest.
Als je jezelf met anderen vergelijkt, zul je je soms nutteloos en verbitterd voelen,
want er zullen altijd mensen zijn die of beter of minder zijn dan jezelf.

Je bent een kind van het universum en net als een vogel zo blij heb jij de tijd in de tijd,
want in het universum is het einde een nieuw begin.

Beleef genoegen aan datgene wat je hebt gepresteerd en verheug je in je plannen.
Blijf belangstellen in datgene wat je hebt opgebouwd en blijf er bescheiden bij want dat is een waarlijk bezit bij alle wisselingen van het lot.
Betracht voorzichtigheid in zaken. De wereld is vol bedrog.
Wees daarom niet blind voor de deugden die er zijn.
Veel mensen vechten voor hoge idealen en overal is het leven vol heldhaftigheid.

Blijf jezelf en simuleer vooral geen genegenheid.
Wees niet cynisch over de liefde want ondanks alle dorheid en ontgoocheling
is de liefde net zo onuitroeibaar als het gras.
Kijk nooit terug op het verleden en doe met gratie afstand
van de dingen uit je jeugd.

Roep je innerlijke kracht op, opdat die je kan beschermen
bij plotselinge tegenslagen of geweld maar kwel je niet met gepieker;
veel angsten komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid. Houdt een gezonde zelfdiscipline maar wees gerust ook eens vriendelijk voor jezelf.

Je bent een kind van het universum. Je bent niet minder dan de sterren en de bomen.
Je hebt het recht om hier te zijn en of het ons nu wel of niet
duidelijk is : alles gebeurt zoals het moet gebeuren.

Leef in vrede met de Almachtige, welke voorstelling jij je daar ook van maakt
en wat je taak of streven mag zijn.
Houdt, in de luidruchtige verwarring van dit leven,
vrede in je hart want ondanks alle schijn
en alle strijd en alle verloren illusies is er nog steeds veel goeds op de wereld.
Probeer daarom gelukkig te zijn.

©Max Ehrmann,1927