Puur Aalsmeers Product deel 1: ‘Wij in Aalsmeer’

Toen ik besloten had om met deze serie te starten, kon ik natuurlijk niet anders dan het eerste deel wijden aan het Dorp waar het allemaal mee begon. Vol enthousiasme stortte ik mij op de vele naslagwerken. Al snel ontwikkelde zich echter een gevoel van paniek, want hemel, wat was er veel. Uren lang verdwaalde ik in details, jaartallen, namen, die, tot aan eind van de achttiende eeuw, ook nog vaak in een zwaar geaccentueerd taalgebruik genoteerd stonden.

STICHTING OUD AALSMEER

Nu had ik goed de steun kunnen gebruiken van Piet van der Meulen, Oom Piet voor ons. De man wist zoveel en kon prachtig vertellen. Het boek ‘AELSMEER, beknopte geschiedenis van een opmerkelijk dorp’ waaraan hij heeft bijgedragen, krijgt ook een eigen aflevering, het is immers een Puur Aalsmeers Product. En ook mijn grootse bron, Stichting Oud Aalsmeer krijgt de eer die hun toekomt.

Uiteraard weet ik dat er nog veel meer mensen zijn in Aalsmeer die heel veel weten van de geschiedenis, maar ik kwam tot de conclusie dat het dan zijn doel voorbij zou schieten. Zoveel geschiedenis in één artikel proppen doet het Dorp, en de bewoners van toen en nu, geen eer aan.

VOETLICHT

Deze serie is bedoeld om typische Aalsmeerse gebouwen, bezienswaardigheden, producten, of personen een keer in het voetlicht te zetten. Soms als promotie, denk aan het Kudelstaartse bier. Soms als activiteit, want hoe dan ook, de Pramenrace blijft een typisch Aalsmeers verschijnsel, ongeacht of het nog doorgang vindt of niet. Het kan ook ter nagedachtenis zijn aan een persoon die belangrijk is geweest.

Dit hoeft heus niet altijd een bekende Aalsmeerder te zijn, er zijn ook vele onbekende Aalsmeerders die een verhaal hadden wat postuum het voetlicht verdient.

VINGERWIJZING

Net als de vele seringen, rozen en alle andere gewassen die Aalsmeer letterlijk tot bloei hebben gebracht, hoop ik dat deze serie gaandeweg groeit en bloeit. Herman van der Linde die met zijn boek ‘Grepen en beelden uit 750 jaar werken en leven van kerk en volk’ een grote inspiratie is geweest voor mij, zei het al: “Een bredere behandeling verdient het alleszins.”

Dat gaat mij niet lukken, ik begin er niet eens aan. Een bladzij met wetenswaardigheden, herinneringen of kennis over dingen die typisch Aalsmeers zijn, dat is het doel. Voor zover mogelijk geverifieerd, waarheidsgetrouw en meestal luchtig. Zware politieke onderwerpen of discussies zult u hier niet aan treffen. Hooguit eens een vingerwijzing naar het verleden wat dan overeenkomsten heeft met de huidige situatie. Hoewel, nooit uitsluitende dat er in de toekomst best iets kan veranderen. Want eerlijk is eerlijk, niets blijft zoals het is, alles wordt anders. Of zoals de Griekse filosoof Heraclitus zei: “Niets duurt voort behalve de verandering.”

DEEL 1: AALSMEER

Hoe oud is Aalsmeer? Hoe komt het aan zijn naam?

Het onderzoek naar deze vragen liep al snel vast. Niemand weet het. In alle bekende archieven is niets gevonden wat de herkomst van deze beide cruciale vragen kan bevestigen. Wel komen er diverse benamingen voorbij waarvan aangenomen wordt dat het over Aalsmeer gaat. Enkele oudste benamingen zijn Aelsmeer, Alsmer, Alesmar. Die worden gevonden in de rekeningen van de Abdij. Deze Abdij hoort bij het klooster van Rijnsburg en de eerste maal dat de naam Aalsmeer opduikt is in 1133. In dat jaar wordt een schenkingsakte opgesteld. In die akte geeft Petronella, die het klooster in Rijnsburg heeft gesticht, de gronden van Aalsmeer, de rechtspraak en de tienden “eeuwigdurend” terug aan het adellijk nonnenklooster.

SAMEN

Tienden zijn in die tijd, elk tiende schoof graan, elk tiende lam van de kudde, elk tiende van iets. Een belasting welke het volk moest afdragen aan de eigenaar van de grond.

Rond 1200 komt er een wisseling in eigenaar. In 1203 komt Aalsmeer voor, in de papieren, als beangstigend dorp. Enkele hoogadellijke vluchtelingen moeten per boot door Aalsmeer reizen, dat deed men niet graag. ‘Want deze plaats heeft, om politieke redenen, wat tegen de vluchtenden.’ Een voorbeeld dat men in die tijd al niet veel moest hebben van politieke mooipraterij.

Deze serie gaat over Aalsmeer en Kudelstaart. Kudelstaart hoort erbij, sinds 1812. In den beginne heette het Sconedorp en ook de naam Cullsteart kwam voorbij, maar feit is: ze horen bij elkaar. Aalsmeer en Kudelstaart, we deden en doen het samen.

 ‘t Eenvoudig Kudelstaart                                                                        

Op Stichte-en Hollandsch grondgebied geleegen,

Ontvangd door de noeste vlytaltoos den milden zegen,

Die ’t Dorpje voor gebrek en ondergang bewaard

’t Wordt dus by hem die deugd betracht:

Altyt met roem en Lof geacht.

 

 

Het verloop van de kustlijn. Uit ‘Aelsmeer, beknopte geschiedenis van een opmerkelijk dorp’. Foto gemaakt in het plaatselijke café te Kudelstaart. Gezien de spelling is het aannemelijk dat het eind 1800 geschreven is.